Fortsatta diskussioner om lokaler (2004-10-27)

Som tidigare meddelats i rapporten från samrådsdagen 9/9, så har samtal inletts om Domkyrkoförsamlingens och Helga Trefaldighets församlings lokalbehov i centrum. Bakgrunden är den stundande flytten av Domkyrkoförsamlingens expedition mm från Domkyrkoplan 2, samt flytten av körverksamheterna från Odinslund. Helga Trefaldighets församling har planerat för en flytt av sin expedition och en del annan verksamhet till Odinslund 3. Avsikten är att skapa en sammanhållen verksamhet i anslutning till Helga Trefaldighets kyrka. För att klara kostnaderna avser man samtidigt att lämna Mariasalen (vid svamptorget) och St Olofskyrkan.

Vid samrådsdagen 9/9 framkom dock att möjligheterna inte var uttömda att finna alternativa lösningar i samverkan med Domkyrkoförsamlingen. Med anledning av detta startades samtal under ledning av kontraktsprosten Per-Anders Sölvin.

Efter fortsatta samtal samt även diskussion i kyrkonämnden har nu en arbetsgrupp utsetts bestående av:

Samfällda kyrkofullmäktiges ordförande Henrik Berg

Ordföranden för kyrkorådet i Helga Trefaldighets församling Maria Hillerdal

ordföranden i Domkyrkoförsamlingens kyrkoråd Fredrik von Arnold

Kyrkoherde Eva Noréus

Kyrkoherde Tuulikki Koivunen Bylund

Förvaltningschef Thomas Arvidson

Utredningssekreterare Stig Larsson

Henrik Berg utsågs att vara ordförande för arbetsgruppen. Samtalen ska handla om vilka verksamheter som församlingarna kan samverka om och vilka lokalbehov som detta medför. Målet är att finna de lämpligaste och mest ekonomiska samverkansformerna och lokallösningarna. Ett förslag ska presenteras vid Kyrkonämndens sammanträde 2004-12-06.